top of page
Prezbiterium
Nawa
Jezus Frasobliwy
Chór
Grobowiec Księży Bochenków
Grota Matki Boskiej
Droga procesyjna
Różaneczniki
Droga procesyjna
Kapliczka przy kościele
Różanecznik
Dzwonnica
Zima
Alejka zimą
Oświetlenie kościoła i alejki

Kościół zbudowano w 1947 r. w większości z funduszy księży Bochenków i ich rodziny, wg projektu architekta Zbigniewa Rzepeckiego, pod kierunkiem budowniczego Adolfa Boratyńskiego. Poświęcony przez bpa Jana Stepę 26 VI 1949 r. Murowany z kamienia, cegły i betonu, otynkowany, jednonawowy z wnętrzem sklepionym kolebkowo na podciągach żelbetowych. Od frontu wieża wtopiona w korpus. Polichromia wnętrza dekoracyjno-ornamentalna, wykonana w 1955 r. przez Felicję Curyło, Felicję Kosiniak i Marię Wojtyto – malarki ludowe z Zalipia. Trzy ołtarze z ok. 1958 r., a w nich rzeźby: w głównym Chrystus Frasobliwy, w bocznych Zwiastowanie i św. Józef, wykonał Jerzy Bandura. Wystrój całego kościoła oraz chrzcielnicę kamienną, ambonę żelbetową i inne sprzęty drewniane projektu Zbigniewa Rzepeckiego. Liczne płaskorzeźby i rzeźby w tym płaskorzeźby drogi krzyżowej i tajemnic różańcowych wykonał Józef Janos, dwadzieścia jeden rzeźb Jerzego Bandury wykonanych w latach 1951-1960. Kamienne figury św. św. Piotra i Pawła projektowali i wykonali Bogdana i Anatol Drwalowie, płaskorzeźba Matki Boskiej Bolesnej wg projektu tychże artystów. Krucyfiks wykonał Piotr Waligura. Zbiór obrazów nowoczesnego malarstwa polskiego, w tym Szymona Czechowicza, Jacka Malczewskiego, Józefa Unierzyskiego, Franciszka Krudowskiego, Vlastimila Hofmana, Ludwika Stasiaka [część obrazów w depozycie Muzeum Diecezji Tarnowskiej].

Copyright © 2023 Parafia Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim

Licznik odwiedzin:

bottom of page